BIEC-Bureau for Investments and Economic Cycles
Home | Pomoc/FAQ  |  Kontakt  |  English 

Bureau for Investments and Economic Cycles jest instytucją prywatną świadczącą usługi w zakresie analiz makroekonomicznych głównie dla gospodarki polskiej...

Wydania archiwalne

In the USA:

Bureau for Investment and Economic Cycles, LLC
Fort Lee, NJ , USA

W Polsce:

BIEC Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych
ul. Nowoursynowska 109 D
02-797 Warszawa

tel. 022 859 7088
fax. 022 859 7089

email: biuro@biec.org
www.biec.org

Niezależne, eksperckie oceny stanu i perspektyw rozwoju gospodarki polskiej, dostępne na koniec lub w trakcie każdego miesiąca, uwzględniające dane GUS, NBP oraz niezależnych ośrodków badawczych. Możliwość bezpłatnych i na zamówienie konsultacji na temat stanu i perspektyw gospodarczych.
Czy wiesz jaki jest obecny stan gospodarki nie czekając na dane o PKB, nie śledząc danych o produkcji, popycie, eksporcie, imporcie, giełdzie, inflacji, stopach procentowych, koniunkturze za granicą, itp? Wskaźnik Równoległy Koniunktury pozwala ocenić aktualny stan gospodarki i szacować PKB w ujęciu miesięcznym.
Korzystaj z boomu, przygotuj się na kryzys! Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury informuje o przyszłych tendencjach w gospodarce. Pamiętaj: kto wie lepiej i wcześniej niż inni, ten wygrywa.
Inflacja cię nie zaskoczy! Wskaźnik Przyszłej Inflacji informuje o przyszłych tendencjach cen konsumpcyjnych - CPI.
Czy wiesz w jakiej fazie cyklu koniunkturalnego znajduje się obecnie polska gospodarka? Czy grozi jej recesja albo przegrzanie? Na te pytania odpowie obserwacja tempa wzrostu wskaźnika równoległego i wyprzedzającego.

Logowanie dla     zarejestrowanych     użytkowników

  login
  hasło


Zapomniałem     hasła

chcę się     zarejestrować

 

 


  Konsumpcja rozgrzewa gospodarkę
2017-05-25

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce w maju 2017 roku wzrósł o 2 punkty w stosunku do poprzedniego miesiąca.

więcej

Wskaźnik Dobrobytu, maj 2017
2017-05-18

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w maju br. nie zmienił swej wartości w stosunku do notowań z ubiegłego miesiąca.

więcej

Presja inflacyjna nieco odpuszcza
2017-05-11

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2017 r. spadł w stosunku do marca br. o 0,5 punktu.

więcej

Stabilny wzrost liczby wakatów
2017-05-10

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Makroekonomii WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w kwietniu kolejny miesiąc z rzędu nieznacznie wzrósł. Ofert jest znacznie więcej niż przed rokiem, choć przybywa ich wolniej.

więcej

Chwilowe przegrzanie rynku pracy
2017-05-02

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia nie zmienił istotnie swej wartości w stosunku do sytuacji sprzed miesiąca.

więcej

Polska – kraj emigrantów. Polityczny humbug?
2015-10-22

Nie jesteśmy liderem emigracji w Europie!

Zgodnie z danymi Eurostatu w latach 2004-2013 wyemigrowało ponad 4,5 mln Niemców, blisko 3,5 mln Brytyjczyków, blisko 3 mln Hiszpanów, ponad 2 mln Francuzów.

więcej

 
(R) BIEC - Bureau For Investments And Economic Cycles,LLC.